Kontakt

Har du tankar, frågor eller förslag du vill dela med oss? Vi på Tips och råd för hemmafixaren är alltid öppna för att höra från våra läsare! Vare sig det gäller feedback på innehållet, förfrågningar om framtida ämnen eller bara ett hej, ser vi fram emot att få ditt mail. Skicka dina tankar till oss på kontakt@tipsochradforhemmafixaren.se