Kategorier
Artiklar

Rörinspektion Stockholm – förebygg problem och spara pengar 

Som med allt underhåll så sker en rörinspektion i Stockholm i syfte att spara pengar. Det handlar om att upptäcka eventuella problem innan de förvandlas till akuta skador som kostar mycket pengar att åtgärda. 

Ser man till stammarna så handlar det också om enorma summor och om stora uppoffringar. Går ett vattenrör sönder så innebär det en vattenskada och det kostar både pengar och tar tid att korrigera. Genom en rörinspektion i Stockholm kan man som fastighetsägare, BRF eller privat villaägare skapa en trygghet och vidta åtgärder i god tid innan problem uppstår.

Rörinspektion Stockholm – upptäck problem i tid 

 En rörinspektion i Stockholm blir genom detta både en försäkring och en sund investering att ta – och det handlar heller inte om några större summor eller om någon lång tid. Idag används modern teknik där man förses slangar med kameror som dokumenterar alla rör och ledningar. 

Företaget du anlitar för en rörinspektion följer allting via en dator och noterar alla eventuella skador som förs in i ett dokument som ges till dig. I detta dokument så finns även förslag – och en estimerad kostnad – på åtgärder. 

Relining kan ersätta ett stambyte 

Stambyte alltså? Inte nödvändigtvis. Faktum är att stambytet kommit att bli ersatt av en relining i många fall. Skillnaden mellan en relining och ett stambyte kan dels mätas i tid och dels i rena pengar. En relining innebär att man gjuter nya rör med de befintliga som mall – man byter inte ut stammarna. Det innebär ett mindre ingrepp som både tar kortare tid och som kostar mindre pengar. 

Livslängden är också lång – och det talar också till varför en relining idag är ett bra alternativ. Förr eller senare kommer ett stambyte att behövas genomföras, men tack vare en relining så kan man skjuta detta projekt på framtiden och köpa sig en trygghet genom detta. Det första steget däremot, det är att boka en tid för en rörinspektion i Stockholm och få svar på hur stammarna verkligen mår och ser ut.