Kategorier
Artiklar

Motorsågsutbildning – lär dig hantera motorsågen

Det är väl bara att såga? Den tanken har många bittert fått inse att den inte riktigt stämmer då det handlar om en motorsåg. Det handlar om en maskin som kräver full kontroll och där man måste vara medveten om A) hur den fungerar rent tekniskt och säkerhetsmässigt och B) hur man ska använda den i samband med att man ska såga.

Att det numera också finns krav på att yrkespersoner som arbetar med en motorsåg ska ha ett körkort säger en hel del om vilka risker som finns – och vilka enorma konsekvenser som kan komma om man inte vet vad man gör. Att anmäla sig till en motorsågsutbildning är ett bra första steg mot att kunna använda en motorsåg på ett både säkert och mer effektivt sätt.

Anmäl dig till en motorsågsutbildning idag

Arbetar du med motorsåg så ska du, som sagt, ha ett motorsågskörkort och för att få detta så ska du klara av ett prov där både teori och praktik kommer att testas. Beroende på vilket typ av körkort du ska ta så ser den praktiska delen olika ut – och samma sak gäller även för den teoretiska delen av provet.

Den senare innebär att du ska svara på frågor och att du – beroende på vilket körkort det handlar om – endast tillåts ett visst antal fel av de 20 frågor som ställs. Genom att delta vid en motorsågsutbildning så ger du dig själv en bättre möjlighet att klara av detta prov – oavsett vilken svårighetsgrad det handlar om.

Det är samma sak som med ett vanligt körkort. Personer som utbildats sig hos en trafikskola klarar, i en högre utsträckning, av att ta sitt körkort i jämförelse med de personer som enbart valt en privat skolning.

En motorsågsutbildning ger en bra grund

Därför tjänar man ofta på att direkt anmäla sig till en motorsågsutbildning och ta del av den kunskap som förmedlas av de skickliga instruktörerna som håller i en sådan. För dig som privatperson så blir en motorsågsutbildning egentligen ännu viktigare.

Tyvärr ser man att många villaägare tar för lätt med arbete som sker med en motorsåg och att detta årligen innebär en massa olyckor och skador. En motorsågsutbildning ger dig den grund du behöver för att klara av de enklare jobben med din såg – på ett tryggt och säkert sätt.